Isatourisme soutient l'Association ALCESTE

ALCESTE - Podpora cestovného ruchu na Slovensku

Traduction (Asociácia ALCESTE vznikla v roku 2013 vo Francúzsku a jej cieľom je rozvoj turizmu na Slovensku, ako jedného z  nástrojov zlepšenia zamestnanosti v tejto krajine.

Máme radi Slovensko, ktoré je  súčasťou Európy. Byť slovákom pre nás znamená byť slobodní myšlienkou a slovom, tak ako to preukázali naši predkovia. Pretože, tak ako aj všetci európania, si ctime svoju kultúru, tradície a všetko to jedičné a nám príznačné,  čím môžeme obohatiť  ostatných.

Sme mladá krajina, málo o nás počuť, mýlia  si nás zo Slovinskom. Náš  dynamický vývoj však ukazuje,  že sme skromní, s rešpektom počúvame našich staršich, skúsenejšich susedov. Sme ovplyvnení  výchovou v rodine, kde nas naučili, vážit slová a hovoriť, len vtedy, ked je čo povedať. Sme otvorení  pre každého, kto zdieľa naše hodnoty a má potenciál angažovať sa pre dobré meno Slovenska .....)