FR SK

Podporujeme zdruzenie ALCESTE

ALCESTE - Podpora cestovného ruchu na Slovensku

 

ISA TOURISME, en tant que spécialiste de la Slovaquie, a le plaisir de soutenir l'Association ALCESTE dont le but est la lutte contre le chômage en Slovaquie par le développement du tourisme et la solution des questions environnementales.

 

Asociácia ALCESTE vznikla v roku 2013 vo Francúzsku a jej cieľom je rozvoj turizmu na Slovensku, ako jedného z  nástrojov zlepšenia zamestnanosti v tejto krajine.

Máme radi Slovensko, ktoré je  súčasťou Európy. Byť slovákom pre nás znamená byť slobodní myšlienkou a slovom, tak ako to preukázali naši predkovia. Pretože, tak ako aj všetci európania, si ctime svoju kultúru, tradície a všetko to jedičné a nám príznačné,  čím môžeme obohatiť  ostatných.

Sme mladá krajina, málo o nás počuť, mýlia  si nás zo Slovinskom. Náš  dynamický vývoj však ukazuje,  že sme skromní, s rešpektom počúvame našich staršich, skúsenejšich susedov. Sme ovplyvnení  výchovou v rodine, kde nas naučili, vážit slová a hovoriť, len vtedy, ked je čo povedať. Sme otvorení  pre každého, kto zdieľa naše hodnoty a má potenciál angažovať sa pre dobré meno Slovenska .....

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.